Over ons

Verrast door bouwplan ‘Landgoed Gildebosch’ aan de Gildebosweg hebben wij, een groep bezorgde burgers, ons verenigd in Het GildeWoud. Ons streven is de natuur in ons Waalrese bos te beschermen en te versterken. In belang van de leefbaarheid in deze huidige klimaatcrisis zetten wij ons in voor de ontwikkeling van lokale publieke natuur.

Het Waalrese bos heeft mij, Gertrude Arends, één van de initiatiefnemers van het GildeWoud, van jongs af aan gefascineerd. Geboren in Eindhoven en getogen in Waalre zwierf ik in mijn jeugd dikwijls in dit bos rond. Na mijn studie milieuhygiëne in Wageningen was ik dankbaar weer in Waalre te kunnen wonen. Nu kon ik samen met onze kinderen hier de natuur ontdekken en met volle teugen genieten van de bijzondere ontmoetingen in het bos. Als vrijwilliger bij de Milieuwerkgroep van het IVN Valkenswaard/Waalre zette ik me in voor de bescherming van het milieu en de natuur in Waalre. De kennis en ervaring daarvan wend ik nu aan voor de realisatie van Het GildeWoud.

Als voorzitter van de vogelwerkgroep Aalst-Waalre gaat het mij, Andre Veen, aan het hart dat het leefgebied van vogels en van dieren in het algemeen onder druk staat. Met name door toedoen van de mens met zijn voortgaande bebouwing en ook de inrichting van het buitengebied. Zelfs in en rond onze Groenfontein Waalre. Dus toen het bouwplan ‘Landgoed Gildebosch’ opdook, ben ik toegetreden tot het team GildeWoud. Omdat er voor het huidige akkerland een mooiere bestemming is dan de bouw van een landgoed met wat landhuizen voor enkelen. Namelijk het toevoegen van een robuust gevarieerd bos waar juist in deze tijd behoefte aan is. Zowel voor het herstel van allerlei natuurwaarden als voor het herstel oftewel recreatie van de vele inwoners van Waalre.

Naamgeving

Vrijwel direct naast het 10,5 ha plangebied GildeWoud in Waalre ligt aan de Bolksheuvel een strook bos dat in de volksmond ‘Gildebos’ heet. Dit grijpt terug op de situatie van meer dan een eeuw geleden, toen dit gebied in handen was van de Waalrese gilden. De houtoogst werd verkocht en de opbrengst diende om weduwen en wezen van overleden gildebroeders te ondersteunen. Niet ver van de Bolksheuvel ligt in het bos nog steeds de schutsboom van het Waalrese St. Martinusgilde. De oude gilden van weleer zijn er niet meer, maar in de huidige tijd is er behoefte aan een nieuw soort gilde: actieve burgers die zich verenigen in een samenwerking en die op basis van hun collectieve vakmanschap en inzet het directe omliggende maatschappelijk belang wil dienen.

In het GildeWoud spelen de bomen- en plantengilden natuurlijk ook een hoofdrol, zij vormen gemeenschappen van bomen en planten die succesvol samengroeien en elkaar ondersteunen. Het naamelement ‘Woud’ hebben we gekozen omdat we hier de beleving van een dicht begroeid, rijk gevarieerd, oorspronkelijk en robuust klimaatbestendig woud tot stand willen brengen.