Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Het GildeWoud

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder vindt u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De Privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Voor de laatste versie kunt u altijd terecht op onze website.

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor en voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vereniging het GildeWoud is een burgerinitiatief voor natuurontwikkeling in Waalre (zie Plan het GildeWoud).

Het GildeWoud verzamelt een lijst van steunbetuigingen met als doel een oproep aan gemeente Waalre en Vereniging Natuurmonumenten. Hierbij creëren we een zo lang mogelijke lijst van sympathisanten die zich kunnen aanmelden door hun naam en woonplaats op te geven. Te zijner tijd zal deze lijst van sympathisanten worden aangeboden aan de Gemeente Waalre en Natuurmonumenten

Uw gegevens zullen nooit ergens anders voor gebruikt worden dan voor bovenstaand doel. Als u vragen heeft omtrent dit gebruik van uw gegevens door Vereniging het GildeWoud neem dan gerust contact op via info@GildeWoud.nl

De website van GildeWoud.nl verzamelt nooit meer dan: –voor en achternaam (of de naam welke u heeft opgegeven), evt. uw emailadres, en de (opgegeven) woonplaats op twee manieren:

1) Voor de steunbetuiging: voornaam/achternaam/email/woonplaats http://www.gildewoud.nl/petitie/ondertekenen/

2) Via de email: info@Gildewoud.nl

De gegevens die info@gildewoud.nl ontvangt en verwerkt worden beheerd door STRATO AG. De veiligheidsnormen bij STRATO AG zijn conform de GDPR en AVG-normen.

De website van GildeWoud.nl draait onder WordPress en wordt gehost bij STRATO AG. Daar worden zowel de steunbetuigingen als de e-mails opgeslagen. De provider voldoet aan de modernste veiligheidseisen.

Naast bovenstaande verwerkingspartners zal GildeWoud.nl nooit uw data doorgeven aan commerciële partijen of andere organisaties. Een uitzondering daarop is natuurlijk de lijst met steunbetuigingen die te zijner tijd zal worden aangeboden aan de gemeente Waalre en Natuurmonumenten.

Uw gegevens worden voor langere tijd opgeslagen en bewaard door GildeWoud.nl, maar nooit langer dan nodig is voor het bereiken van ons doel, nl. de toevoeging van het terrein van plangebied GildeWoud aan het NatuurNetwerk Brabant, waarmee de definitieve bestemming Natuur vastgelegd is.

We hebben ter bescherming van verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens passende veiligeheidsmaatregelen genomen. De gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd en opgeslagen in een beveiligde database.

De veiligheidsnormen bij de provider STRATO AG zijn conform GDPR normen.

STRATO AG voldoet aan de modernste beveiliging zowel voor de website als voor e-mail.

U hebt het recht om op ieder moment uw gegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen via of info@gildewoud.nl.  Wij zijn hierbij gerechtigd u te vragen om een bewijs van identiteit

Als u vragen hebt over onze Privacyverklaring mail of bel ons.

Laatste update: 13 september 2019