Projectplan

Het Waalrese bos, een drukbezocht stukje natuur tussen Valkenswaard en Waalre

Dagelijks trekt ons Waalrese bos vele bezoekers, jong en oud, die hier op allerlei manieren recreëren: wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters enz. Door verschillende ontwikkelingen echter, zoals de bouw van nieuwe villa’s en een snelfietspad, is in ons Waalrese bos de afgelopen jaren veel natuur en bos verloren gegaan. En juist daarom wil ‘het GildeWoud’ hier een bijdrage leveren om ons Waalrese bos te behouden en te versterken voor de toekomst. Zodat hier nieuwe natuur ontstaat waarvan wij allen, nu en later, kunnen genieten.

Het betreffende terrein is nog in eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Een bestemmingplan wijziging wordt voorbereid rond april 2022 voor 2 landhuizen op Landgoed Gildebosch in combinatie met natuurontwikkeling door Vereniging het GildeWoud.

Daarop van toepassing zijn de

en de indeling van het natuurterrein volgens

Hiervoor is bijgaande samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de projectontwikkelaar en onze vereniging.