Enquête uitslag

In de maanden mei, juni hebben wij een enquête online geplaatst om een indruk te krijgen welk belang werd gehecht aan de 5 vormen van natuurontwikkeling die wij als mogelijkheid hadden voorgesteld. Het was daarbij niet noodzakelijk de ene vorm te kiezen boven de andere.

Er waren 84 reacties en de uitkomst ziet u in bijgaand plaatje gepresenteerd. Daarnaast waren er ook nog vele open reacties waaronder aanmoedigingen aan en suggesties voor onze vereniging. Wat opvalt in het enquête resultaat:

– 96% van de respondenten vindt ontwikkeling van natuur in de directe woon- en leefomgeving “zeer belangrijk”.
– 61% van de respondenten vindt het daarnaast “zeer belangrijk” dat burgers actief aan de ontwikkeling van die lokale natuur kunnen meewerken.

In deze uitslag vinden we veel onderbouwing voor de zienswijze en het plan van de Vereniging het GildeWoud.