Enquete

Beste bezoekers van deze site, wij nodigen u bij deze uit om deel te nemen aan onze mini-enquete. Deze heeft als doel te peilen hoeveel belang de bezoekers van onze site hechten aan een 5-tal mogelijke opties voor natuurontwikkeling. U hoeft niet 1 van deze opties te kiezen, bij elk ervan kunt u aangeven in welke mate u deze van belang vindt. Daarnaast is er een open invul veld waarin u suggesties en dergelijke kwijt kunt. Indien u een reactie of antwoord wilt op een opmerking of vraag die u heeft gesteld dan ook gaarne uw naam en email adres meegeven.

Wij zullen de uitkomst van deze enquete gaan publiceren op onze site, extra informatie die u ingeeft zal daar niet als zodanig worden gedeeld. Wilt u het Gildewoud initiatief steunen en met de vereniging in contact blijven?

Meldt u dan aan via het Contact formulier!