Het Projectplan

Download hier ons huidige projectplan (PDF):

Het Waalrese bos, een drukbezocht stukje natuur tussen Valkenswaard en Waalre

Dagelijks trekt ons Waalrese bos vele bezoekers, jong en oud, die hier op allerlei manieren recreëren: wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters enz. Door verschillende ontwikkelingen echter, zoals de bouw van nieuwe villa’s en een snelfietspad, is in ons Waalrese bos de afgelopen jaren veel natuur en bos verloren gegaan. En juist daarom wil ‘het GildeWoud’ hier een bijdrage leveren om ons Waalrese bos te behouden en te versterken voor de toekomst. Zodat hier nieuwe natuur ontstaat waarvan wij allen, nu en later, kunnen genieten.

Het betreffende terrein is nog in eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. En nu staat gemeente Waalre voor de keuze of zij voor dit bouwplan de bestemming van dit terrein gaat wijzigen zodat hier nieuwbouw van landhuizen toegestaan wordt. Vereniging ‘Het Gildewoud’ wil graag in samenwerking met Natuurmonumenten en Gemeente Waalre haar plan voor natuurontwikkeling hier uitwerken.